ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุในการทำงานมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดผลลัพธ์ของอุบัติเหตุคือการสูญเสียทางตรงและทางอ้อม ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุกันครับ

การสูญเสียทางตรง

1.ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุขึ้น

2.ค่าประกันชีวิต หากพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทจำเป็นต้องจ่ายพนักงานเหล่านี้

การสูญเสียทางอ้อม

1.บุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เดิม เนื่องจากผู้ประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาพยาบาล

2.ความตระหนกตกใจของพนักงานคนอื่นๆ

3.ค่าซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

4.การทำงานหยุดชะงักลง เป็นผลให้ผลประกอบการลดลงไปด้วย

5.หากเกิดอุบัติเหตุใหญ่จนทำให้กิจการต้องหยุดชะงักลง ย่อมทำให้กิจการขาดทุนมหาศาลได้

 

แนวทางการป้องกัน

1.การฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

2.การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น

3.การจัดอบรมด้านความปลอดภัยสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตรายจากเรื่องต่างๆ

 

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ หากหาสินค้าไม่เจอติดต่อเราได้ตลอดค่ะ

ขอใบเสนอราคา ให้เซลล์เข้าพบ ขอราคาส่วนลด อย่ารอช้า ติดต่อได้เลย

TEL : 02-3219448

MAIL : safetyshopthailand@gmail.com

Line : @safety24hr