หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัย

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการวางแผนรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงานด้านต่างๆ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัยกันครับ

หน้าที่หลัก
1.การวางแผนความปลอดภัยตามหนักกฎกระทรวงที่กำหนดขึ้น โดยต้องทราบความเสี่ยงหรืออันตรายของกิจการอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนความปลอดภัยได้รัดกุมขึ้น
2.ดำเนินการจัดทำคู่มือในการทำงาน คู่มือการเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ คู่มือการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
3.ดำเนินการตั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ข้อห้ามต่างๆในจุดเสี่ยง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ห้ามถอดอุปกรณ์เซฟตี้ในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
4.จัดการอบรมการปฐมพยาบาล วิธีการดับเพลิง แนวทางการหนีไฟในสถานการณ์ฉุกเฉิน
5.ฝึกฝนทักษะการทำงานให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน แถมยังลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
6.ทำการประเมินผลการวางแผนสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแผนด้านความปลอดภัยทุกเดือนหรือทุกปี
7.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานความปลอดภัย ต้องสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อลดอันตรายร้ายแรง ลดอัตราการเสียชีวิต ช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างรวดเร็ว
8.รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามนโยบาย และมีผลตอบรับอย่างไร

 

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ หากหาสินค้าไม่เจอติดต่อเราได้ตลอดค่ะ

ขอใบเสนอราคา ให้เซลล์เข้าพบ ขอราคาส่วนลด อย่ารอช้า ติดต่อได้เลย

TEL : 02-3219448

MAIL : safetyshopthailand@gmail.com

Line : @safety24hr